Uw vermogensopbouw

Beleggen

TAK 23

De belegger die een deel van zijn vermogen meer dynamisch wenst te spreiden, kan hiervoor terecht in een Tak 23 verzekering. Deze structuur is in feite gewoon een beleggingsfonds met een verzekeringsjasje.
Tak 23 fondsen richten zich tot beleggers met meer risicoappetijt en dus ook een hogere rendementsdoelstelling op lange termijn.

Overeenkomst en verschil met Tak 21

 • Net als een Tak 21, kan de deze spaarvorm worden aangewend voor successiedoeleinden (vandaar het verzekeringsluik).
 • Een Tak 23 heeft een risicovoller karakter dan een Tak 21.
 • Bij een Tak 23 ontbreekt de waarborg van een gegarandeerd rendement.
 • Tak 23 fondsen beleggen meestal (een deel van) hun middelen in aandelen. Deze fondsen streven naar een hoger rendement op lange termijn.

Fiscaliteit

 • In België zijn de winsten tot op heden niet onderworpen aan een meerwaardebelasting.
 • Er is geen vrijstelling van roerende voorheffing binnen het beleggingsfonds.

Kosten

 • Wij streven naar een aantrekkelijke instapkost.
 • De Tak 23 is onderworpen aan eenmalige verzekeringstaks van 1,1 %. Daar staat tegenover dat u geen beurstaks moet betalen zoals bij een beleggingsfonds.
 • De beschikbaarheid van het kapitaal hangt in vele gevallen af van het type fonds. Om beleggers aan te moedigen te investeren op langere termijn, geldt er meestal een degressieve uitstapkost.

Strategie van de beleggingsfondsen

 • Zakenkantoor De Blieck verkoopt een fonds dat werkt op basis van een dynamische asset allocatie. Dit houdt o.m. in dat het fonds zijn middelen spreidt tussen aandelen en vastrentend papier (obligaties) naargelang de situatie op de financiële markten. Op langere termijn streeft het fonds naar een evenwichtige verdeling tussen de twee activa klassen. De dynamische allocatie geeft de beheerders voldoende vrijheid om indien nodig minder gewicht toe te kennen aan het aandelenluik.
 • De meeste aandelenfondsen hanteren binnen het aandelenluik een buy-and-hold methodiek. De beheerders houden m.a.w. zelden liquide middelen aan. Dit gaat vaak ten koste van het rendement in grote beurscorrecties.
 • Zakenkantoor De Blieck opteert voor een fonds met dividendstrategie gekoppeld aan een ‘timing’ element.
 • Eenvoudigweg komt het erop neer dat een selectie van stabiele dividendbetalers wordt gekozen uit een wereldwijd universum van aandelen. Bij grote beurscorrecties trachten de beheerders voldoende liquide middelen aan te houden. Op die manier tracht men het neerwaarts risico te beperken in vergelijking met een buy-and-hold methodiek.
 • Het beperken van het neerwaarts risico gaat op korte termijn soms ten koste van het opwaarts rendement. Risicomanagement is belangrijker dan het verslaan van een of andere aandelenindex.
 • Over een ganse beurscyclus van zeven tot tien jaar haalt een dergelijke strategie vaak betere resultaten in termen van risico/rendement.